Dankzij een duidelijke structuur in VIER stappen krijgen de kinderen veel vrijheid om keuzes te maken die bij hun leerstijl passen en heeft de leerkracht rust en overzicht om ervoor te zorgen dat de kerndoelen behaald worden. De lesbrieven, uitgebreide achtergrondinformatie en weekplanningen ondersteunen de leerkracht om samen met de kinderen heel veel te leren!

 

 

 

 

Met VierKeerWijzer® leren voor het leven!

 

Als kinderen leren hun talenten te benutten en vanuit motivatie mogen kiezen, worden ze eigenaar over hun leerproces. Ze willen aan de slag, ze hebben er zin in! En als dat gebeurt, merken we hoeveel kinderen kunnen, hoe ondernemend en nieuwsgierig ze zijn, welke kwaliteiten en creativiteit er op tal van manieren tot ontplooiing komen. Als er dan ook nog een leerkracht is die dit goed kan begeleiden, beschikken kinderen aan het einde van hun schooltijd over vaardigheden voor de toekomst en kennis voor het leven!

 

Uitgangspunten VieerKeerWijzer:

Klik op de afbeelding om te openen

 

Binnen VierKeerWijzer® worden 2 soorten momenten onderscheiden: leerkracht- en keuzemomenten. Tijdens de leerkrachtmomenten heeft de leerkracht de regie, in de keuzemomenten krijgt het kind de gelegenheid zelf zijn talent te benutten, de leerkracht is hier begeleider.
Klik hiernaast op “onze uitgangspunten” om te zien vanuit welk gedachtengoed ons model is opgebouwd.

 

 

 

De VIER stappen van VierKeerWijzer®

 

VierKeerWijzer® biedt een duidelijke structuur, die herkenbaar is in het klaslokaal en de school, waardoor een doorgaande lijn geborgd wordt. Samen met de lesbrieven, de vele uitgewerkte thema’s en de digitale ondersteuning kan iedere leerkracht direct aan de slag!

 

De V van Vragen

Ieder thema start in de voorbereiding bij de leerkracht die zichzelf afvraagt wat ieder kind in het komende thema minimaal geleerd moet hebben, welke kerndoelen beheerst moeten zijn. Het gaat hierbij dus niet om onderzoeksvragen, het gaat hierbij om kennis. Wat wil de leerkracht dat ieder kind aan het einde van het thema weet.
In de groepen 3 t/m 8 wordt dit tot 5 vragen teruggebracht. Deze 5 vragen moeten de kinderen aan het einde van het thema kunnen beantwoorden. Door ervoor te zorgen dat de kerndoelen in deze 5 vragen zijn opgenomen, ben je ervan verzekerd dat deze geborgd zijn. Bij alle thema’s worden vanuit VierKeerWijzer® suggesties gedaan. Er zijn dus voorbeeldvragen, zodat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Uiteraard vraagt het wel een kritische blik om te bezien of de vragen wel bij jouw groep of school passen.
In de themahandleiding staat welke keuzekaarten en lesbrieven helpen bij het beantwoorden van de 5 vragen. Door het geven van de lessen, die op webje-wijzer te vinden zijn, krijgen al veel vragen een antwoord. Een vast onderdeel bij ieder leerkrachtmoment is in de groepen 3 t/m 8 het maken van aantekeningen in het eigen aantekeningenboekje.
In de groepen 1 en 2, waar wereldoriëntatie slechts een klein deel van het aanbod uitmaakt, wordt ook gestart met de vraag van de week om zo kinderen al te focussen op leren leren en het verwerven van kennis.
De vragen worden in de startweek van het thema geïntroduceerd en in het lokaal op het “vragenbord” opgehangen. Omdat de vragen altijd weer bij ieder kind een succeservaring opleveren zijn zij zeer betrokken.

De I van Ik

Uiteraard start ieder thema direct na het introduceren van de 5 vragen met het ophalen van voorkennis. Wat weet IK al? Bij ieder thema is een oriëntatieles om voorkennis te activeren en om alvast globaal het thema te verkennen. Alle voorkennis wordt verzameld op de themamuur.
Bij deze stap hoort ook de vraag “Wat wil IK weten?” Gedurende het thema verzamelen we vragen van kinderen die een belangrijke plek krijgen in de themaperiode.
De themamuur heeft een leidende rol. Vanuit de geïnventariseerde voorkennis bouwt de muur zich op. Alle informatie die we opdoen wordt gesorteerd op de muur, ideaal ook om woordenschat en andere leerlijnen aan te koppelen.

De E van Ervaren en Experimenteren

Dit is de stap waarin VierKeerWijzer® zich het meest onderscheidt, dit is de stap waar de meeste tijd voor wordt ingeruimd. Kinderen mogen kiezen hoe ze zich in het onderwerp willen gaan verdiepen. Bij de kleuters zijn er de hoeken, voor de groepen 3 t/m 8 zijn er themamappen met keuze-opdrachten. Om zoveel mogelijk motivatie en dus zelfstandigheid en eigenaarschap te krijgen zijn de keuzekaarten gekoppeld aan de 8 intelligenties van Gardner. Er is dus een breed aanbod in een zeer rijke uitdagende leeromgeving.
De kinderen gaan volledig zelfstandig samen of alleen met de opdrachten aan het werk, waardoor de leerkracht tijd en rust krijgt om kinderen individueel te begeleiden en te ondersteunen.
Alle kennis die we opdoen wordt op de stip gepresenteerd, genoteerd in het aantekeningenboekje en krijgt een plek op de themamuur.

De R van Resultaat en Reflexie

De 5 vragen staan gedurende het hele thema bijna dagelijks centraal, zijn al zo vaak herhaald dat een toets niet meer nodig is. Het is zelfs veel interessanter om te zien wat kinderen allemaal geleerd hebben, wat voor hen belangrijk was. Dit kan enorm verschillen. Aan het einde van ieder thema maakt ieder kind uit de groepen 3 t/m 8 individueel de kennistest. Dit is voor leerkracht en kind tevens het reflectiemoment. Complimenten worden uitgewisseld en de kennistest vindt een plek in het portfolio.

 

 

 

 

Talenten benutten

Onze ervaring leert dat kinderen ons echt kunnen verrassen, de kunst is om ze uit te dagen.
We willen dat kinderen hun creativiteit aan kunnen spreken, we willen dat kinderen de vakgebieden waarin verwondering centraal staat, beleven op een manier die bij hun past. Zo wil het ene kind een kasteel zo precies mogelijk nabouwen, wil de ander een nieuw harnas ontwerpen, wil een derde luisteren naar de muziek van de minstreel en wil weer een ander het tijdvak beleven door op het toneel te staan. Geen kind is hetzelfde, geen kind leert hetzelfde… dit betekent dat het onze taak is ze een uitdagende leeromgeving te bieden die zo gevarieerd is dat ieder iets van zijn gading vindt.

Voor het vormgeven van een leerrijke omgeving maken wij gebruik van meervoudige intelligentie, een theorie van professor Howard Gardner, die wij niet toepassen om kinderen te testen of in beeld te brengen, maar die wij gebruiken omdat het een erg handig hulpmiddel is bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving.

 

MI de 8 intelligenties

 

 

 

In de dagelijkse praktijk

 

Uiteraard geeft iedere school op een eigen manier vorm aan VierKeerWijzer®. Er zijn scholen die 3 momenten in de week reserveren voor het werken aan het thema en er zijn scholen die ’s morgens de instructievakken geven en ’s middags thematisch werken. Er zijn scholen die vakken als beeldende vorming, begrijpend lezen, studievaardigheden, techniek, cultureel erfgoed, burgerschap, enz. koppelen aan de thema’s. Dit kan erg gemakkelijk dankzij de hiervoor ontwikkelde materialen binnen VierKeerWijzer®.
Veel scholen kiezen voor de onderstaande wekelijkse momenten:

 

Leerkrachtmomenten

Uiteraard staat het kind met zijn talenten centraal, maar zonder leerkracht kunnen we niet! Er moet iemand zijn die kinderen stimuleert, aanmoedigt, ondersteunt, over grenzen heen helpt, waardeert, soms even corrigeert, het “vonkje” overbrengt en die vooral zelf ook een voorbeeldrol speelt als nieuwsgierig deelnemer. Niet altijd een gemakkelijke rol, maar vanuit VierKeerWijzer® is er een speciaal scholingstraject om dit te leren.
Elke week is er minimaal één leerkrachtmoment waarin de leerkracht samen met de groep op zoek gaat naar informatie. Op webje-wijzer.nl staan volledig uitgewerkte lesbrieven klaar. Deze zijn interactief, gericht op samen onderzoeken en ontdekken. Alle benodigde materialen zijn toegevoegd.

 

Keuzemomenten

Minimaal 2 momenten per week werken de kinderen in de groepen 3 t/m 8 aan keuze-activiteiten. Dit doen ze volledig zelfstandig. De keuze-activiteiten zijn allemaal uitgewerkt in de vorm van keuzekaarten.

 

 

Themamuurmomenten

Alle informatie die in de lessen, tijdens de keuzemomenten, door kinderen thuis, vanuit excursies en door het uitnodigen van deskundigen gevonden wordt, vindt een plek op de themamuur. Tijdens de themamuurmomenten wordt deze informatie “op de stip” met elkaar gedeeld. Alle kinderen hebben vanaf groep 3 een aantekeningenboekje om zo te leren leren. Binnen VierKeerWijzer® is hier een speciale leerlijn voor ontwikkeld.

 

Kennistestmomenten

Ieder thema wordt afgesloten met de kennistest; wat hebben we geleerd? De kennistesten worden bewaard in het portfolio.

 

De leerkrachten uit de groepen 1 en 2 herkennen in VierKeerWijzer® al veel van hun dagelijkse programma. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de groepen 3 t/m 8 gaan werken zoals het in de onderbouw al vele jaren gebeurt!

 

 

Scholing en begeleiding


De werkwijze van VierKeerWijzer® is voor veel kinderen en leerkrachten anders dan ze gewend zijn en ondanks dat het eerste thema al direct veel enthousiasme oplevert en de materialen, de lesbrieven en de Meester Daanfilmpjes al veel ondersteuning bieden, vragen veel scholen om scholing en begeleiding. Deze begeleiding is altijd maatwerk. In de matrix kun je zien hoe de meeste scholen het begeleidingstraject invullen.

Scholings- en begeleidingstraject

Klik op de afbeelding om te openen

 

 

 

 

 

Het VierKeerWijzer®-netwerk

 

Al honderden scholen hebben VierKeerWijzer® een eigen plek gegeven in hun aanbod. Reden genoeg om met hen ervaringen uit te wisselen, samen te werken, van en met elkaar te leren en door te ontwikkelen. Een school bepaalt uiteraard zelf in hoeverre men deel wil uitmaken van het netwerk. Zo kun je de landelijke dagen voor coördinatoren en leerkrachten bezoeken, op de hoogte blijven door webje-wijzer met de nieuwsbrieven en actualiteiten, met andere scholen gezamenlijke thema’s draaien, enz. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

 

Door de thema-indeling op elkaar af te stemmen is het mogelijk een samenwerking te starten met scholen aan de andere kant van het land om zo kinderen de gelegenheid te geven informatie uit te wisselen, aan elkaar te presenteren en samen nog meer te leren!