Voor de groepen 1 t/m 8 zijn meer dan 100 thema’s uitgewerkt, die op vele diverse manieren over de groepen en bouwen te verdelen zijn. Motivatie is de belangrijkste pijler van VierKeerWijzer®. Hoe uitdagend een werkvorm ook is, als deze jaar na jaar wordt aangeboden verlies je toch betrokkenheid en inzet. Daarom is de werkwijze van de thema’s in de groepen 5 t/m 8 zeer gevarieerd. Daar waar het ene thema met keuzekaarten werkt, wordt bij het andere thema een reisbureau of een vakantiebeurs georganiseerd. Er worden maquettes gemaakt, spelletjescircuits uitgewerkt, ook werkstukken en spreekbeurten zijn geïntegreerd. Kortom, de kinderen zijn hard aan het werk in telkens weer een andere uitdagende omgeving, het wordt nooit saai!

 

 

Naast de uitgewerkte thema’s zijn er tal van aanvullende materialen; een leerlijn beeldende vorming, aantekeningen maken, leren leren, begrijpend lezen en luisteren, techniek en burgerschap. Het ontwikkelen is een continu doorgaand proces, er komt maandelijks nieuw materiaal bij! In bijgaand document een overzicht van alle materialen.

Materialenoverzicht

Klik op de afbeelding om te openen

 

De thema’s zijn op vele diverse manieren over de groepen te verdelen; in drie bouwen, vier units, combinatiegroepen, per klas, samen met je parallelgroep, groepsdoorbroken, in ateliervorm, door de hele school hetzelfde thema in dezelfde periode, 2 uur per dag of 3 uur in de week. Vakken geïntegreerd of juist gescheiden, alles kan. En zo moet het ook, geen school is immers hetzelfde. In bijgaande jaarplanning een voorbeeld zoals de meeste scholen de thema’s verdelen.

Thema-overzicht

Klik op de afbeelding om te openen

 

 

 

 

KiesWijzers onderbouw

VierKeerWijzer® wil aansluiten bij de werkwijze in de groepen 1 en 2. Veel zal blijven zoals het was, we hopen het “echte” kleuteronderwijs nog meer te verrijken met de centraal gestelde vragen, de verzameling van kennis (gekoppeld aan de leerlijnen) op de themamuur en de 8 intelligenties in het keuzemenu. Om bij dit laatste te ondersteunen zijn er de KiesWijzers onderbouw.

 

Er zijn 25 thema’s met tal van ideeën voor in de hoeken. Bij alle thema’s zijn tevens kiesbordkaartjes opgenomen. Ook in groep 3 zijn de Kieswijzers natuurlijk prima in te zetten.

 

 

 

 

KiesWijzermappen

Voor de groepen 3, 4 (en 5) zijn er de KiesWijzermappen. Er zijn 13 thema’s, iedere map telt 16 keuzekaarten voor de kinderen. Voor iedere intelligentie zijn er twee kaarten, waar de kinderen volledig zelfstandig mee aan het werk kunnen. Door het brede aanbod worden veel vaardigheden geoefend en wordt ongekend veel kennis opgedaan. De keuzevrijheid en de variatie in opdrachten zorgen voor veel betrokkenheid en motivatie.

 

 

 

 

 

Wereldthema's

In de bovenbouwgroepen (5) 6, 7 en 8 zijn er geschiedenis-, natuur- en wereldthema’s. In de wereldthema’s vind je naast aardrijkskundige doelen ook een verbinding met natuur en gebeurtenissen of personen uit het verleden. Deze thema’s zijn dus vakoverstijgend te noemen. Er is voor gekozen om daarnaast losse geschiedenis- en natuurthema’s aan te bieden om zo beter tegemoet te komen aan de kerndoelen, duurzaamheid en cultureel erfgoed.

 

 

De wereldthema’s zijn volledig anders vormgegeven dan de geschiedenis- en natuurthema’s. De afwisseling in werkvormen houdt het spannend en komt de motivatie ten goede.

 

Ook voor topografie zijn er materialen. Om dit onderdeel zo betekenisvol mogelijk te laten zijn is het gekoppeld aan de thema’s.

 

 

 

 

Topografie

Om topografie zo betekenisvol mogelijk te laten zijn is het gekoppeld aan de thema’s en de themamuur. Zo leren de kinderen niet alleen plaatsnamen, maar begrijpen ze de context, waarom juist deze plaats veel inwoners heeft of hoofdstad is, waarom de stad juist op deze locatie ligt, wat de relatie is met het klimaat en het landschap, enz.

 

 

 

 

 

Geschiedenisthema's

Er zijn 17 geschiedenisthema’s. Net als bij de KiesWijzermappen telt iedere map 16 zwaar gelamineerde opdrachtkaarten waar de kinderen zelfstandig mee aan het werk kunnen. Op elke kaart staat de opdracht en is achtergrondinformatie opgenomen. Om ieder kind met zijn of haar talent uit te dagen zijn er per intelligentie 2 keuzekaarten.

 

 

 

 

Natuurthema's

VierKeerWijzer® heeft voor de bovenbouwgroepen 32 natuurthema’s, waarvan een deel kerndoeldekkend is. De werkwijze is anders dan bij de geschiedenis- en de wereldthema’s.
Kinderen krijgen een themakaart met op de voorkant informatie over het onderwerp, op de achterkant staat een groot aantal opdrachten, ook nu weer vanuit de 8 intelligenties vormgegeven. De kinderen kiezen uit de opdrachten en gaan zelfstandig aan het werk.

 

 

 

 

 

Creatief

Met Creatief Anders integreer je tekenen en handvaardigheid binnen de W.O.-thema’s, dit levert naast tijdwinst op dat kinderen enerzijds een teken- en handvaardigheidstechniek leren, anderzijds kunnen zij zich hierdoor nog verder in het betreffende thema verdiepen. Met Creatief Anders wordt beeldende vorming in een doorgaande lijn door de school aangeboden.

 

 

 

 

 

Ik leer zo!

Ieder mens leert op een eigen manier. Met de materialen van VierKeerWijzer® kun je een rijke en uitdagende leeromgeving bouwen om hieraan tegemoet te komen. Met “Ik leer zo!” ga je nog een stap verder. 

 

Ik leer zo! is een pakket dat begrijpend luisteren en lezen, leer- en leesstrategieën en een cursus aantekeningen maken samenvoegt tot een achtjarige cursus waarin het kind in een doorgaande lijn leert ontdekken wat zijn of haar eigen manier van leren is.

 

 

 

 

 

Thema's in samenhang

De map “Thema’s in samenhang” helpt je om de diverse thema’s van VierKeerWijzer® aan elkaar te koppelen of te mengen en het aanbod in de verschillende groepen op elkaar af te stemmen.

 

 

 

 

 

Leren presenteren

Presenteren aan anderen, trots zijn op wie je bent en wat je hebt gepresteerd is een wezenlijk onderdeel van VierKeerWijzer®. Met Leren Presteren leer je de kinderen in een doorgaande lijn door de school de vaardigheden die nodig zijn. De 32 presentatievormen zorgen ervoor dat het voor niemand saai wordt!


Leren presenteren is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8.

 

 

 

 

 

WerkvormenWerkboek

Het WerkvormenWerkboek is een werkboek met meer dan 50 werkvormen die je kunt inzetten in vrijwel al jouw lessen. De diverse intelligenties zijn duidelijk herkenbaar en zorgen voor variatie. Iedere werkvorm wordt beschreven, er is een opsomming van leerstofonderdelen waar de betreffende werkvorm goed bij toepasbaar is en er zijn tips voor het coöperatief toepassen van de werkvormen.

 


Werken met meervoudige intelligentie? Of wil je de leerstof gewoon net even anders aanbieden? Wil je meer variatie? ALLE kinderen in je groep aanspreken? Dan is dit werkboek een MUST voor iedere leraar.

 

 

 

 

Techniek

Techniek wordt binnen VierKeerWijzer® volledig  geïntegreerd in de thema's. Voor VierkeerWijzer®-scholen is de TechniekWijzer ontwikkeld.

 

 

Burgerschap

Met de voor VierKeerWijzer®-scholen ontwikkelde BurgerschapsWijzer kun je aantonen waar welk onderdeel van “Actief burgerschap” in de thema’s is opgenomen.