De Wijzers

Om de invoering van VierKeerWijzer® gestalte te geven en te ondersteunen zijn Wijzers ontwikkeld.

De VragenWijzer
De VragenWijzer staat centraal binnen VierKeerWijzer®. Hierin staan alle vragen die de kinderen in hun schoolloopbaan moeten kunnen beantwoorden. Leerkrachten moeten deze vragen kennen, daarom maakt een begeleider van Klasse(n)Advies samen met het team aan de hand van vele voorbeelden en binnen een aangeleverd format de schoolspecifieke VragenWijzer. Zo ontstaat een doorgaande lijn, een onderlinge samenhang en een overzicht dat afgestemd is op de eigen school: Kinderen, ouders en leerkrachten.

De WerkWijzer
In de WerkWijzer staan alle schoolafspraken. Geen school werkt binnen het VierKeerWijzer®-model hetzelfde. Ieder heeft het model ingevuld op de manier die past bij de eigen situatie. Een handleiding omtrent de werkwijze kan dan ook niet algemeen geschreven worden. Met voorbeelden en een aangeleverd format maakt de school deze handleiding zelf. Zo komen er in de WerkWijzer alle afspraken die op de school gehanteerd worden. Een gemakkelijk overzicht voor invallers en nieuwe leerkrachten.

De VolgWijzer
In de VolgWijzer zitten alle blanco formulieren die binnen de school voor registratie worden gehanteerd. De formulieren worden in een digitaal format aan de school geleverd en de school verandert ze naar hun criteria.

De VoorafWijzer
Dit blanco voorbereidingsformulier helpt de leerkracht bij de voorbereiding van de lessen en het inrichten van de rijke leeromgeving. Ook hierbij geldt weer dat men het formulier kan aanpassen. Zo ontstaat een werkdocument dat direct gekoppeld is aan de eigen thema’s, werkwijze en materialen.

De PresentatieWijzer
Deze Wijzer geeft 32 suggesties voor het houden van een presentatie van het Resultaat. Door de Wijzer te kopiëren krijgt het kind een registratieformulier, waarop hij of zij kan bijhouden welke presentatievormen al een keer gekozen zijn. De presentatieWijzer is los te gebruiken of in combinatie met “Leren presenteren”.

     
(dit product is te koop, zie bestellen)

De SamenWijzer
Vaak kiezen de kinderen voor het samen uitvoeren van de opdrachten. Prima, maar de samenwerking moet dan wel van goede kwaliteit zijn. Met de SamenWijzer leert u kinderen wat de voorwaarden zijn voor een goede samenwerking. Op de voorkant staan de stappen. De achterzijde is voor de evaluatie. Zo kunt u kinderen wijzen op de te nemen stappen en naderhand kunt u alles nog eens samen doornemen.

     
(dit product is te koop, zie bestellen)

De RouteWijzer
De RouteWijzer toont de VIER stappen van VierKeerWijzer®.


De IntelligentieWijzer
Met een testje krijgen we niet voldoende in beeld welke sterk of minder sterk ontwikkelde intelligenties een mens bezit. Met name de onderlinge samenhang van de intelligenties maken het complex. Wij geloven in observatie, jarenlange reflectie op kwaliteiten en leerpunten (middels bijvoorbeeld een portfolio en kindgesprekken). Met kinderen praten wij dan ook het liefst over:

    • Waar ben je goed in?
    • Wat moet en wil je nog leren?
    • Van wie kun je dat leren?

De IntelligentieWijzer helpt om zicht te krijgen op bovenstaande vragen.

     
(dit product is te koop, zie bestellen)

De TijdWijzer
Deze Wijzer past bij iedere geschiedenismethode, maar is uiteraard speciaal ontwikkeld voor Geschiedenis Anders. De TijdWijzer is dubbelzijdig: Kleur en Zwartwit. De zwartwitkant kunt u kopiëren. Hierdoor krijgt u een tijdbalk die door het kind zelf is in te kleuren, bijvoorbeeld op het moment dat een bepaalde tijd centraal staat.

     
(dit product is te koop, zie bestellen)

De MI-Wijzer
Deze mindmap toont de kenmerken van de acht intelligenties. Een aardige plaat voor in de klas of de personeelskamer.
(dit product is te koop, zie bestellen)