Borging

Veel ervaren leerkrachten worden wel eens moedeloos van de vele veranderingen die zich in een steeds terugkerende cyclus voordoen. Feitelijk leidt het in al die jaren tot geen fundamentele veranderingen. Het lijkt wel alsof al die bestede gelden en energie geen effect hebben gehad voor het kind in de klas en de organisatie van de school.

Het onderwijs is te ingewikkeld geworden. Steeds weer opnieuw komen er zaken van buiten de school binnen; methodes, inspectievoorschriften, overheidsmaatregelen, nieuwe inzichten en vakgebieden. Er komt bij, maar er gaat niets af!
Het lijkt alsof veel scholen de grip kwijt zijn; volle lesrooster en drukke leerkrachten. Dit leidt af van het primaire proces en het kind in de klas.

Het wordt tijd dat de school zelf de regie neemt en niet alles klakkeloos overneemt en naast elkaar in de organisatie opneemt. Het wordt tijd zaken te integreren en eigen keuzes te maken.

De Wijzers van VierKeerWijzer® helpen u om bovenstaande vorm te geven. De school maakt zo zijn eigen beleidsdocumenten. Zodra er nieuwe zaken van buiten de school binnen komen, kijkt u of het moet, of u het wilt en waar het bij geïntegreerd kan worden. Pas dan neemt u het op in uw school en wordt het onderdeel geïntegreerd verwerkt.

Zo vormen de Wijzers, die bijzonder eenvoudig en concreet zijn vormgegeven, een levend beleidsdocument. De VierKeerWijzer®-scholen ontvangen de zogenaamde “Gouden Map”. Hierin vinden alle Wijzers een plaats, zodat alles altijd direct te pakken is.

De Wijzers in de Gouden Map staan minimaal eenmaal per jaar in een teamoverleg centraal. Samen wordt dan besproken of de beloftes die in de, door de school zelf vormgegeven, Wijzers gedaan worden nog steeds worden waargemaakt of dat er aangevuld of gewijzigd dient te worden.