Topo Anders

Een kaartenbak met 63 kaarten, ingedeeld per intelligentie.
De, aan één kant in kleur uitgevoerde, kieskaarten kunnen aan de kieslijn worden gehangen, zodat kinderen met hun wasknijper voor de betreffende activiteit kunnen kiezen. Op de achterzijde van iedere kaart kan de leerkracht lezen hoe hij of zij de activiteit vorm gegeven wil hebben. Hierbij kan men kiezen voor de topografie rond de eigen woonplaats, Nederland, Europa en de wereld. Eén bak dus voor de hele school!