Thema's in samenhang

De map “Thema’s in samenhang” helpt u om de diverse thema’s van VierKeerWijzer® aan elkaar te koppelen of te mengen en het aanbod in de verschillende groepen op elkaar af te stemmen. Bij de samenstelling van de map is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • zo min mogelijk thema’s per jaar waardoor lange themaperiodes mogelijk zijn
 • met de voorgestelde indeling worden alle kerndoelen behandeld
 • de bestaande VierKeerWijzer®-materialen blijven inzetbaar
 • door de hele school wordt vanuit 1 thema gewerkt
 • afstemming van de diverse vakgebieden

In de map is een themahandleiding opgenomen waarin per thema wordt uiteengezet hoe u de diverse materialen en doelen een plek kunt geven. Er is een themajaaroverzicht en de map bevat alternatieve werkvormen die noodzakelijk zijn om de thema’s in samenhang te kunnen draaien. De map is zo ontwikkeld dat u de voorgestelde planning geheel naar eigen wens kunt aanpassen.

De map “Thema’s in samenhang” heeft de volgende inhoud:

 1. algemene handleiding
 2. themahandleiding met per thema suggesties voor de inzet van de diverse materialen, het gebruik van de themamuur en de schoolbrede context
 3. thema-overzicht; een kerndoeldekkend tweejarenoverzicht voor alle 8 de leerjaren
 4. thema OOST en WEST, een vervangend thema voor Oost- en West-Nederland
 5. thema EUROPA, een vervangend thema voor Noord- en Oost-Europa
 6. thema WEST-EUROPA, een alternatief voor het bestaande thema
 7. thema VS, een alternatief voor het bestaande thema
 8. thema “TACHTIG JAAR OORLOG”, een alternatief voor het bestaande thema

De vervangende thema’s zijn ontwikkeld om het werken in samenhang mogelijk te maken. De alternatieve thema’s zijn speciaal gemaakt voor groepen met veel “doeners”. Bij al deze thema’s blijven de bestaande materialen nodig.