Kieswijzermappen

De Kieswijzermappen bevatten een overzicht van vaardigheden die met VierKeerWijzer behaald kunnen worden en 16 opdrachtkaarten waar kinderen zelfstandig mee kunnen werken. De opdrachtkaarten zijn gekoppeld aan de 8 intelligenties van Gardner en zijn zo vorm gegeven dat ze in iedere groep inzetbaar zijn. De meeste scholen gebruiken de mappen in de groepen 3, 4 en 5. Ze zijn prima inzetbaar in combinatiegroepen of aansluitend bij de methode voor aanvankelijk lezen.

Op de voorkant van iedere kaart staat kort de opdracht met een groot symbool, zodat ook kinderen die niet kunnen lezen begrijpen wat de opdracht is. In het informatieblok staat achtergrondinformatie voor de leerkracht of het geïnteresseerde kind, om voor te lezen of zelf te lezen.
Op de achterkant van de kaart staan ondersteunende foto’s, is een materialenoverzicht opgenomen, een tipblok en vindt u een opsomming van eventueel te volgen leerlijnen. Zo kunt u er voor kiezen om de kaarten voor wereldoriëntatie in te zetten of om ze te gebruiken bij het halen van andere leerlijnen zoals voorbereidend rekenen, taal, motoriek, woordenschat, sociaal-emotioneel, enz.

De Kieswijzermappen hebben grotendeels dezelfde onderwerpen als de “Kieswijzers Onderbouw”. Hierdoor is het goed mogelijk om dezelfde thema’s in de groepen 1 t/m 4 te draaien. De groepen 1 en 2 werken dan met de kiesbordkaartjes van de KiesWijzers en de groepen 3 en 4 met de kaarten uit de KiesWijzermappen.

Kijk bij verkoopproducten Kieswijzermappen welke thema’s beschikbaar zijn:

1. Mijn lijf
2. Herfst
3. Makoce
4. Kunst
5. Sint
6. Sterren en planeten
7. Hallo wereld
8. Op reis (verkeer)
9. Ridders en kastelen
10. Ik hou van Holland
11. Tellasia (over cijfers en getallen, tellen, meten en wegen)
12. Dino’s
13. Op safari
14. Vogels in de winter