Themakaarten Ik leer zo!

Ieder mens leert op een eigen manier. Met de materialen van VierKeerWijzer® kunt u een rijke en uitdagende leeromgeving bouwen om hieraan tegemoet te komen. Met Ik leer zo! gaat u nog een stap verder.

Ik leer zo! is een pakket dat begrijpend luisteren en lezen, leer- en leesstrategieën en een cursus aantekeningen maken samenvoegt tot een achtjarige cursus waarin het kind leert ontdekken wat zijn of haar eigen manier van leren is.

Ik leer zo! Kent de volgende onderdelen:

De LeesWijzer en de LeesWaaier
Als ieder mens op een eigen manier leert is dat bij begrijpend lezen en luisteren niet anders. De een zal meer visualiseren, een ander zal vooral ordenen, weer een ander zal de tekst sterk taalkundig benaderen en er zijn ook mensen die de tekst hardop moeten herhalen of oplezen om het auditief tot zich te kunnen nemen. U herkent de leesstrategieën, die een ieder zal mengen tot een eigen manier van leren en studeren.

De LeesWaaier telt 110 verschillende werkvormen die u voor, tijdens en na het aanbieden van een tekst, een verhaal, een filmfragment, een instructie, een kijkplaat, enz. kunt inzetten. De vele diverse waaiers tonen de werkvorm, de bijbehorende intelligentie en de leesstrategieën waar een beroep op wordt gedaan. Door de waaier veel in te zetten en gebruik te maken van vele diverse informatiebronnen leert u kinderen hun eigen strategieën te ontwikkelen.

De LeesWijzer toont een stappenplan dat kinderen zelfstandig kunnen hanteren bij begrijpend lezen. De voorzijde toont de stappen, op de achterkant kan het kind zelf het een en ander noteren als dit bij zijn of haar leerstijl past.

De StudieWijzer en StudieWaaier
Het is bijzonder boeiend om te zien hoe ieder mens op een eigen manier aantekeningen maakt of ze juist helemaal niet maakt. Zo zijn er ook nu weer mensen die het maken van notities vervelend vinden omdat ze dan niet goed kunnen luisteren. De ander zal tekenen en schetsen, terwijl een derde graag ordent met pijltjes en streepjes. Een vierde persoon schrijft steekwoorden en een ander zinnen. Niemand doet het hetzelfde!

Met de StudieWaaier krijgt u 23 manieren van studeren die u met de kinderen kunt oefenen zodat een kind aan het einde van de basisschool (of brugklasperiode) zelf weet welke (meng)vorm het beste bij hem of haar past.

Op de StudieWijzer kan het kind aangeven wat voor hem of haar wel of niet prettig werkt.

Als u het pakket Ik leer zo! bestelt ontvangt u de volgende onderdelen:

  • Een map met de handleiding en registratieformulieren
  • De StudieWijzer
  • De LeesWijzer
  • Vier StudieWaaiers
  • Vier LeesWaaiers

De LeesWaaier is alleen los te bestellen als aanvulling op het bovengenoemde pakket.
De StudieWaaier is wel apart te bestellen.