Aardrijkskunde

Voor aardrijkskunde is een verkoopproduct beschikbaar:
Aardrijkskunde Anders, zie verkoopproducten. Ook bij Aardrijkskunde Anders speelt meervoudige intelligentie weer een grote rol.

Aardrijkskunde Anders bestaat uit vijf onderdelen:

Kaarten en Plattegronden
Een kaartenbak, ingedeeld in vier thema’s, die als voorloper dienen. Net als bij Geschiedenis Anders kunnen de kinderen uit een 16-tal kaarten kiezen.

Nederland, Europa en Wereld
Om zoveel mogelijk uitdaging en afwisseling te houden zijn de 12 thema’s van Aardrijkskunde Anders op een geheel unieke wijze vorm gegeven. In ieder van de drie mappen zitten vier katernen. In ieder katern wordt een spelvorm beschreven die met de gehele klas in de themaperiode van drie weken uitgewerkt wordt. Iedere periode wordt afgesloten met het klassikaal spelen van het spel. De voorbereidingen van ieder spel bestaan uit tal van opdrachten die uiteraard weer vormgegeven zijn vanuit meervoudige intelligentie. Tijdens het maken en het spelen van het spel wordt door de kinderen veel geleerd. Doordat bij Aardrijkskunde Anders volgens de structuur van VierKeerWijzer® wordt gewerkt wordt er veel diepgang gecreëerd en trainen de kinderen vele vaardigheden.

Alle 12 katernen kennen de volgende opbouw:
1. Werkwijze en spelbeschrijving
2. Benodigdheden
3. Leerstofinhoud (ook als leestekst voor kinderen te gebruiken)
4. Opdrachten
5. Indien nodig het spelbord

 


 

Topo Anders

Dit is een kaartenbak met 55 kaarten waarmee de topografie op een speelse manier wordt geoefend. Op iedere kaart wordt een oefening beschreven waarmee de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. U raadt het al, ook in Topo Anders zijn de verschillende intelligenties verwerkt.

 


In Aardrijkskunde Anders is de leerstof als volgt ingedeeld:

 

Kaarten en Plattegronden

De vier thema’s zijn:

 1. Vakantie
  Waar is iedereen geweest? Wat is een atlas en wat kun je er allemaal in vinden? Hoe ziet Nederland er uit?
 2. Van bovenaf
  Hoe ziet een plattegrond er uit? Wat is een legenda?
 3. Waar woon ik?
  Hoe ziet de plattegrond van jouw woonplaats er uit? Wat vind je waar? Waarom ligt het daar? Welk werk is er? Wie is de baas? Wat is kenmerkend? Wat zijn verschillen tussen stad en dorp? Wat is een gemeente?
 4. Nederland
  Waar liggen de provincies met de hoofdsteden, de grote rivieren en zeeën? Wat vind je waar in Nederland?

 


 

Nederland

Deze map bevat vier katernen:

 1. Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland)
  Spelvorm: Het maken van een Quiz.
  Leerstof: Kenmerken Oost-Nederland, rivieren, grondsoorten, waterkringloop, drinkwater, recreatie, Twentse textielindustrie, bestuur provincie.
 2. West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht)
  Spelvorm: Het maken van een ganzenbord.
  Leerstof: Kenmerken West-Nederland, de Randstad, files, wonen in de stad, multicultureel, hoofdsteden, werkgelegenheid; tuinbouw, Schiphol, hoogovens, haven van Rotterdam met de Betuwelijn.
 3. Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselmeerpolders)
  Spelvorm: Het maken van maquettes.
  Leerstof: Kenmerken Noord-Nederland, het boerenbedrijf, de Waddenzee, polders, Oostvaardersplassen, delfstoffen; aardgas en zout, terpen, recreatie, Elfstedentocht.
 4. Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
  Spelvorm: Het maken van een spelletjescircuit.
  Leerstof: Kenmerken Zuid-Nederland, hoog en laag, NAP, polders, duinen, watersnoodramp 1953, Deltawerken, grondsoorten, mijnbouw, recreatie, bio-industrie.

 


 

Europa

Deze map bevat vier katernen:

 1. Oost-Europa
  Spelvorm: Het inrichten van een reisbureau.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, klimaat, IJzeren gordijn, communisme, armoede, lage lonen, Rusland, delfstoffen, mijnbouw en zware industrie, EU, toerisme.
 2. West-Europa (België en Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland)
  Spelvorm: Het maken van het honderdveldspel.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, migratie, grote steden, klimaat, EU, visserij.
 3. Noord-Europa (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en de Baltische Staten)
  Spelvorm: Het maken van het kennisspel.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, klimaten, toendra, natuur, toerisme, gletsjers, fjorden, geisers, vulkanisme, midzomernacht en middernachtzon, hout, olie, waterkrachtcentrales, visserij.
 4. Zuid- en Midden-Europa (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Turkije, Oostenrijk en Zwitserland)
  Spelvorm: Het maken van een speurtocht.
  Leerstof: Kenmerken van de diverse landen, gebergten, wintersport, vulkanisme, EU, gradennet.

 


 

Wereld

Deze map bevat vier katernen:

 1. Afrika
  Spelvorm: Het maken van het honderdveldspel.
  Leerstof: Kenmerken van diverse landen; Marokko, Egypte, Zuid-Afrika, klimaat, woestijn, Sahara, kolonialisatie, burgeroorlogen, hongersnood, arm en rijk, delfstoffen, wildparken, aids, hulporganisaties, bevolking.
 2. Zuid-Amerika
  Spelvorm: Het maken van een spelletjesboek.
  Leerstof: Kenmerken van diverse landen; Suriname, Nederlandse Antillen, Mexico, het tropisch regenwoud, rijk en arm, orkanen.
 3. VS
  Spelvorm: Het maken van het dobbelbordspel.
  Leerstof: Kenmerken van diverse Staten en Canada, smeltkroes, New York, The American Dream, landschap, klimaat, orkanen, rijkdom en macht, delfstoffen, Inuit, indianen.
 4. Azië en Oceanië
  Spelvorm: Het voorbereiden van een vakantiebeurs.
  Leerstof: Kenmerken van diverse landen; India, China, Japan, Indonesië, Australië en Midden-Oosten, gebergten, aardbevingen, aardolie.

 


 

Topomap


Binnen de VierKierWijzerthema’s die zich daarvoor lenen wordt topografie in een betekenisvolle context aangeboden. De topomap biedt de volgende onderdelen:

 • een voorbeeld van een lijst met beleidsafspraken over topografie
 • blanco topografische kaarten
 • per kaart een lijst met basistopografie
 • knipvellen met de namen van de basistopografie zodat deze een plek kunnen krijgen op de themamuur om zo nog meer inzicht te creëren